Bkav cho biết Ransomware, virus lây qua USB, vấn nạn tin nhắn rác và nguy cơ các cuộc tấn công có chủ đích APT là những điểm nóng