DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)[Phần 10] – DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

Phần này sẽ hướng dẫn cấu hình DHCP Failover theo 2 cơ chế : Load Balancing và Hot Standby

A) Mô hình như sau :

 • Máy DHCP Server 1 : là máy Domain Controller với domain “Huypd.com”, cài tính năng DHCP Server
 • Máy DHCP Server 2 :  join domain + đặt IP + cài tính năng DHCP để làm DHCP Server thứ 2
 • Client : Windows 8.1 + Test

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

B) Cấu hình

1) Cài đặt tính năng DHCP cho cả 2 Server (thực hiện trên cả 2 máy)

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

 • Tiến hành Authorize để xác minh DHCP Server này là “tin tưởng” trong Domain.

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2) DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

2) Tạo một Scope cho DHCP Server (bước này bạn muốn cấu hình trên DHCP Server 1 hoặc 2 cũng được), ở đây tôi tạo một Scope 172.1.1.0 có thông số như sau :

 • IP Range từ 172.1.1.150 đến 172.1.1.200
 • Exclusive IP : loại trừ những IP trong 172.1.1.150 đến 172.1.1.160
 • Default Gateway : 172.1.1.1
 • DNS : 172.1.1.1

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

 • Hoàn thành cấu hình và đồng thời kích hoạt Scope này.

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

3) Tiếp theo là cấu hình tính năng Failover DHCP

 1. Cấu hình cơ chế Load-Balancing
 • Chọn Scope mà cả 2 DHCP Server sẽ dùng để chạy Failover (bước này tương đương tạo 1 Failover Relationships)

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

 • Nếu bạn có nhiều scope, bước này sẽ cho bạn lựa chọn thêm

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

 • Khai báo Partner Server (DHCP Server thứ 2) của mình.

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

 • Bước này chọn cơ chế Failover, chọn Load-Balancing. Thông số phần trăm (%) là tỷ lệ phục vụ, đồng thời cũng dựa trên thông số này mà Split scope (chia range IP) theo tỷ lệ tương ứng. Ở đây tôi để mặc định 50-50, tức DHCP Server 1 sẽ giữ 50% lượng IP (từ 172.1.1.161 đến 172.1.1.180) và DHCP Server 2 sẽ giữ range IP từ (172.1.1.181 đến 172.1.1.200)
 • Stick vào “Enable Message Authentication” và khai báo một shared secret. Key này dùng chung để trao đổi và chứng thực cho 2 bên . Key này sẽ được dùng để Hash (băm) nội dung trong gói tin, trước khi gửi đi. Ví dụ, nếu DHCP Server nhận được một gói tin  cập nhật (trong gói tin gồm data, giá trị băm)  nó sẽ lấy key của mình đem băm với data của gói tin sau đó so sánh với giá tri băm của trong gói tin. Nếu match (đúng) thì cho là DHCP Server gửi đến thuộc Failover Relationship với mình và tiến hành cập nhật những gì trong gói tin nhận được đó, nếu sai thì sẽ hủy gói tin và gửi gói tin thông báo lý do cho bên kia biết.
 • State Switchover Interval : thông số này có ở 2 bên. Nếu trong một khoảng thời gian 60 phút (tùy thuộc cấu hình) mà  Partner của mình không liên lạc, thì DHCP Server sẽ cho là Partner Server của mình chết.

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

 • Hoàn tất việc cấu hình

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

 • Xem thống kê và thông tin chi tiết về Scope

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

 • Lúc này qua bên DHCP Server thứ 2 để kiểm tra sẽ thấy trong DHCP có scope

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

 • Test tính năng Load-Balancing : trên máy client vào Run –> CMD –> để thực hiện các lệnh IPCONFIG

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

 • Gõ Ipconfig /release để xóa IP đang dùng

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

 • Dùng lệnh Ipconfig /renew để xin địa chỉ IP mới

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

 • Gõ Ipconfig /all để xem chi tiết thông tin về IP, lúc này ta thấy DHCP Server cấp IP là DHCP Server 2 (172.1.1.2)

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

 • Tiếp theo, ta giả sử DHCP Server 2 (172.1.1.2) chết (có thể shutdown), gõ lại Ipconfig /release và ipconfig /renew lại

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

 • Gõ Ipconfig /all để xem thông tin IP được cấp, lúc này DHCP Server 1 sẽ phục vụ cấp địa chỉ IP cho client

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

 2. Cấu hình cơ chế Hot-Standby 

 • Thực hiện như các bước bên Load-Balancing, nhưng đến bước chọn cơ chế thì chọn Hot standby.
 • Partner Server sẽ là DHCP Server 2 và cho nó là Standby (Passive) – dự phòng. Và hiển nhiên DHCP Server 1 là Hot Standby (Active)
 • MCLT : là thời gian mà Standby server gia hạn IP cho client. Trường hợp này xảy ra khi client đã được cấp IP và đến lúc gia hạn lại mà không liên lạc được với Active server, thì lúc này Standby server đứng ra gia hạn cho client và áp dụng thời gian gia hạn tạm thời (MCLT).
 • Address Reserved : là phần trăm (%) lượng IP mà DHCP Server 2 sẽ giữ để cấp cho Client trong trường hợp Client không liên lạc được với DHCP Server 1 (Active)

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

 • 10% địa chỉ IP tương đương với 4 địa chỉ.

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

 • Test : trên client gõ Ipconfig /release và ipconfig /renew . Sau đó gõ tiếp Ipconfig /all để xem thông tin. Lúc này DHCP Server 1 (Active) sẽ chịu trách nhiệm cấp địa chỉ IP cho Client.

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

 • Cho DHCP Server 1 chết (shutdown), và thực hiện lại các lệnh Ipconfig /release, /renew, /all . Lúc này thông tin cho thấy DHCP Server 2 thực hiện cấp IP cho Client

DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Part 2)

 

Add a Comment

Your email address will not be published.