Tổng quan về CDN – CLOUDFLARE

1. CDN (Content Delivery Network)

CDN là hệ thống máy chủ trên toàn cầu làm nhiệm vụ lưu bản sao các nội dung tĩnh bên trong Website, sau đó phân tán ra nhiều máy chủ khác (PoP- Points of Presens) và từ các PoP sẽ gửi tới người dùng khi họ truy cập vào Website.

 • Mô hình không sử dụng CDN:

Tổng quan về CDN - CLOUDFLARE

 • Khi không sử dụng CDN, người dùng sẽ gửi một request thẳng đến máy chủ chứa Website.
 • Mô hình sử dụng CDN:

Tổng quan về CDN - CLOUDFLARE

 • Khi sử dụng CDN, người dùng truy cập vào Website thì PoP gần nhất so với người dùng sẽ trả nội dung về cho người dùng xem.

Ưu điểm:

 • Tiết kiệm bang thông cho máy chủ gốc
 • Tăng tốc lượt truy cập
 • Tiết kiệm dung lượng
 • Tiết kiệm chi phí

2. CloudFlare

Tổng quan về CDN - CLOUDFLARE

 • CloudFlare là dịch vụ DNS sử dụng công nghệ Cloud CDN. CDN và DDNS kết hợp để gia tăng tốc độ và tính bảo mật cho WebSite.
 • Khi Website đã đăng ký trên hệ thống của CloudFlare, mọi truy xuất đến Website sẽ không còn truy vấn trực tiếp mà phải thông qua CloudFlare. Lúc này CloudFlare vừa đóng vai trò là DNS Server có trách nhiệm phân giải tên miền thành IP vừa đống vai trò như một Proxy Server có nhiệm vụ sang lọc các truy vấn dựa vào cơ sở dữ liệu sẵn có để kiểm tra và đánh giá các request trước khi chuyển đến điểm cuối cùng là Hosting chứa Website. Các truy vấn bị nghi ngờ tấn công hệ thống sẽ bị ngăn chặn và loại bỏ
 • CloudFlare cũng là một CDN, giúp caching các dữ liệu tĩnh như image, jascript, ccs… của hệ thống giúp tiết kiệm bang thông và tối ưu hóa tốc độ truy cập để đạt hiệu suất cao nhất.

Ưu điểm:

 • Do cũng là 1 CDN nên có toàn bộ các ưu điểm của CDN
 • An toàn hơn do có thêm tính năng như một Proxy Server

Nhược điểm:

 • Thời gian uptime của Website phụ thuộc vào thời gian uptime của Server CloudFlare. Nếu Server CloudFlare bị down thì Website cũng không truy cập được.
 • Khó xử lý nếu xảy ra tấn công hoặc sự cố kết nối từ khách hàng do sử dụng CloudFlare nên không biết IP thật sự của khách hàng.
 • Có thể bị chặn bởi firewall của Hosting do hiểu nhầm IP của CloudFlare là IP tấn công

whitehat