Lalin – Hackpack & Kali Linux Tools

Lalin là một phiên bản được phát triển từ của Lazy kali bởi BradFreda với các lỗi đã được khắc phục, thêm tính năng mới và các công cụ cập nhật mỗi ngày. Nó tương thích với phiên bản mới nhất của Kali

Phiên bản này có gì mới

Lalin được cập nhật rất nhanh chóng với những tính năng mới, cải tiến và sửa lỗi. Có thể vào trang chủ của nó để xem thêm chi tiết các lỗi đã được sửa chữa

Nó hoạt động như thế nào?

  • Giải nén The lalin-master đến Home hoặc thư mục khác trên máy của bạn
  • chmod +x Lalin.sh
  • Chạy công cụ này
  • Rất dễ sử dụng chỉ cần chọn các con số có sẳng

Sử dụng

Làm thế nào để chạy?

$ sudo chmod +x Lalin.sh

$ sudo ./Lalin.sh

Các ảnh chụp màn hình

Lalin - Hackpack & Kali Linux Tools

Lalin - Hackpack & Kali Linux Tools

 7he Knight(kitploit)