Theo thống kê từ internetlivestats.com mỗi ngày có trên 60000 website wordpress bị hack mà hầu hết đều do sự chủ quan hoặc đôi khi là vô tình tạo ra các lỗ