Không những vậy, toàn bộ thông tin cá nhân của bạn liên quan đến chuyến bay cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nguy cơ này. Dịp đầu