Những thông tin này có thể được sử dụng trong các vụ lừa đảo hoặc tấn công các tài khoản khác. Thông tin cá nhân của hơn 1,5