Tóm lại Microsoft đã phát hành vá đầu tiên hôm thứ ba cho năm 2017, và nó là một trong các phiên bản vá bao giờ hàng tháng