Nhóm hacker hiện đang bán một gói các công cụ hack, “Equation Group Windows Warez“, bao gồm mã khai thác Windows và các công cụ qua mặt phần