Các nhà nghiên cứu bảo mật tại Palo Alto Networks đã phát hiện hai phiên bản của một phần mềm độc hại tương tự như Shamoon đã tấn