Cũng giống như hầu hết các bạn, tôi cũng thực sự ghét điền biểu mẫu trên web, đặc biệt là trên các thiết bị di động. Để giúp