Local File Inclusion (LFI) Testing Techniques

Trong bài viết này, mình muốn giới thiệu tới các bạn một nghiên cứu của APTIVE (một công ty chuyên về đánh giá bảo mật tại Anh) về lỗ hổng ứng dụng web Local File Inclusion. Nghiên cứu này sẽ giúp bạn hiểu được khái niệm, các thức tìm ra lỗ hổng LFI và các kỹ thuật vượt qua cơ chế kiểm soát của firewall.

Local File Inclusion (LFI) Testing Techniques

Local File Inclusion (LFI) Testing Techniques

Tải tài liệu tại đây hoặc tại đây

whitehat