Malware Analyst’s Cookbook and DVD: Tools and Techniques for Fighting Malicious Code

Là một pháp chứng máy tính “làm thế nào để” để chống mã độc hại và phân tích sự cố

Với sự phụ thuộc ngày càng tăng của chúng tôi trên các máy tính dẫn đến một nguy cơ ngày càng tăng của phần mềm độc hại. Chuyên gia bảo mật sẽ tìm thấy nhiều giải pháp trong cuốn sách này cho các vấn đề gây ra bởi virus, trojan, sâu, spyware, rootkit, adware và những phần mềm xâm lấn khác. Viết bởi các chuyên gia phần mềm độc hại nổi tiếng, hướng dẫn này cho thấy giải pháp cho nhiều vấn đề, bao gồm một đĩa DVD của chương trình tùy chỉnh và các công cụ minh họa các khái niệm, nâng cao kỹ năng của bạn.

  • chuyên gia bảo mật phải đối mặt với một trận chiến liên tục chống lại các phần mềm độc hại; hướng dẫn thực tiễn này sẽ cải thiện khả năng phân tích của bạn và cung cấp hàng chục giải pháp có giá trị và sáng tạo
  • Bao gồm phân loại phần mềm độc hại, đóng gói và giải nén, phân tích phần mềm độc hại năng động, giải mã và giải mã, phát hiện rootkit, pháp y nhớ, nghiên cứu malware mã nguồn mở, và nhiều hơn nữa
  • Bao gồm một lượng hào phóng của mã nguồn trong C, Python, Perl và mở rộng các công cụ yêu thích của bạn hoặc xây dựng mới, và các chương trình tùy chỉnh trên đĩa DVD để chứng minh các giải pháp

Cookbook Malware Analyst là không thể thiếu cho chuyên gia an ninh mạng để ứng phó sự cố, các nhà phân tích pháp chứng  máy tính và các nhà nghiên cứu phần mềm độc hại.

Source code: https://code.google.com/archive/p/malwarecookbook/source/default/source

Torrent: http://www.vitorrentz.me/torrent/79b71fbf5e77d82b3e92ac854533786cba316f75

Add a Comment

Your email address will not be published.