Pháp chứng kỹ thuật số – Digital Forensics

Pháp chứng kỹ thuật số - Digital Forensics

Tóm tắt nội dung

Môn học bao gồm các kỹ thuật pháp chứng máy tính cơ bản, cung cấp cái nhìn tổng quan về các loại pháp chứng máy tính, kỹ thuật, các bằng chứng điện tử và cách thức thu thập. Khóa học cũng cung cấp cho sinh viên với một cách tiếp cận có hệ thống khi tiến hành một ðiều tra pháp chứng máy tính (cả hai loại điều tra công quyền và điều tra công ty), các yêu cầu của một phòng thí nghiệm pháp chứng máy tính bao gồm cả thiết bị phục hồi dữ liệu, phần cứng và phần mềm cần thiết để xác nhận pháp chứng kỹ thuật số trong phòng thí nghiệm. Thông qua lý thuyết và thực hành, sinh viên có khả năng thu thập chứng cứ tại máy tính cá nhân cũng nhý tại nơi xảy ra sự cố bằng cách sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu.

Video hướng dẫn

  • https://openload.co/f/9DvHF9aYwNc
  • https://openload.co/f/bKrU1fQMhS0
  • https://openload.co/f/HuLdOqzcwq4
  • https://openload.co/f/6819Nla5zpw
  • https://openload.co/f/0Q7_QkWDs4o

Tài liệu tham khảo

  • Sách, giáo trình chính Garrison C. P., “Digital Forensics for Network, Internet, and Cloud Computing: A Forensic Evidence Guide for Moving Targets and Data”, Elsever, 2010.:
  • Sách tham khảo: Casey E., “Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet”, 3rd Ed., Academic Press, May 2011.
  • Các bài báo chuyên ngành sẽ được giảng viên cung cấp trong khoa học.